Yenilikçi geçişli sertleştirme sistemleri

Parçalarının yüzeylerinin sertleştirilmesi, iş parçasının özellikle darbe veya sürtünme gibi mekanik yüklere karşı direnç kuvvetini yükseltir. Sertleştirme iş parçasının aşınmasını azaltır ve ömrünü arttırır. Çelik çubukların yüzeyinin çok etkili şekilde sertleştirme yöntemi, endüksiyonla sertleştirme yönteminin kullanıldığı geçişli sertleştirme sistemleridir.

Endüksiyonla sertleştirmede, Foucolt (girdap) akımı iş parçasının kenar tabakasında ısı meydana getirir. Girdap akımları, yüksek frekasnlı alternatif akım arasından akan bir veya birçok endüksiyon bobini tarafından meydana getirilir. Kullanılan endüksiyon bobinlerinin sayısı, sertleştirilecek iş parçalarına göre düzenlenir. Bunlar istenen sertlik derinliğine, çapa ve geçiş hızına göre belirlenir. Bu arada yaklaşık 900°C ısılara ulaşılır.

Düzenli şekilde dönen iş parçası sabit bir hızla sistem içinde taşınır. İş parçasının kenar tabakası endüksiyon bobinlerinin arasından geçerken sertleştirme sıcaklığına ısıtılır. Bu tabakanın kalınlığı yaklaşık 1 ile 3 mm arasındadır. Daha derinde kalan tabakalar sertleştirilmemiş olarak kalır, zira sertleştirme sıcaklığı buraya erişemez.

İş parçası ısıtıldıktan hemen sonra bir emülsiyona veya suya daldırılır. Soğutma maddesi otomatik kumanda edilen duş spreyleri iş parçasına püskürtülür. Bu sırada meydana gelen buhar makine üstünde bulunan emme sistemi ile uzaklaştırır.

Geçişli sertleştirme sisteminde kullanılan LOESER teknolojisi, iş parçasının termik olarak şekil değiştirme tehlikesini azaltarak tüm iş parçası yüzeyinde eşit sertlik derinliği gerçekleşir. İş parçalarının bilgisayar kontrollü dönüş ve öteleme hareketi, hassas işlem kontrolü ile birleştirilir ve büyük miktar üretimde kati ve tekrarlanabilir sonuçlar sunar.

Geçişli sertleştirme yöntemi, hidrolik silindirlerin, küresel vida milleri ve simetrik dönen diğer metal yapı parçalarının yüzey sertleştirmesi için kullanılır.

Silindirik iş parçaları, sistemi tam otomatik kontrollü olarak iş parçalarıyla sürekli besleyen bir magazin üzerinden hazırlanır. Sistemin çalışması, tam olarak endüksiyon bobinlerinin, bilgisayar kontrollü dönüş ve öteleme hareketi ile meydana gelir. Böylece tüm iş parçalarının tüm yüzeyinde homojen bir sertlik derinliği elde edilir.

Su ile soğutulan iş parçaları hava memeleri yardımıyla üstündeki soğutma sıvısından kurtarılır. Düz bir taşıma sistemi iş parçalarını bir magazini boşaltan bir itici üzerinden ilerletir.

İstenen sertlik derinliği iş parçalarının daha sonraki kullanım amacına göre belirlenir. Ulaşılabilen azami sertlik derinliği söz konusu malzemeye bağlıdır ve azami olarak 3 mm’dir. İş parçası yüzeyinde yaklaşık 60 HRC’lik Rockwell sertliğe veya yaklaşık 700 HV’lik Vickers sertliğe ulaşılır.

Endüksiyonla sertleştirmeden sonra, iş parçaları ilave endüksiyon bobinleri kanalıyla ek bir su verme işlemine tabi tutulabilir. Bu arada iş parçası yaklaşık 250°C’ye ısıtılır. Bu sırada iş parçasının yüzeyi, müşterinin özel isteklerine göre sertlik veya dayanıklılık bakımından uygun duruma getirilebilir.

Sistemin tüm kurulumları, bir program kütüphanesine kaydedilebilir ve her zaman çağırılabilir.

Endüksiyonla sertleştirme sırasında iş parçasında deformasyonlar olabileceği için, genellikle bir doğrultma makinesinde doğrultulur.

Doğrultma işleminden sonra, iş parçaları taş ile taşlama yapan bir makine ile istenen toleransa taşlanır. Yüzey kalitesini düzeltmek için, örneğin krom kaplama için gereklidir, yüzey zımparalama bantlarıyla diğer bir işleme tabi tutulur. Bu yüzey işlemi LOESER bant zımparalama sistemi ile verimli ve tam otomatik olarak düzenlenebilir.