Çubukların geçişli krom kaplama yeniliği

Çubukların geçişli krom kaplama yeniliği ile ilgili 5 teknoloji bir tek elden!

Speyer’deki Loeser Maschinenfabrik / Niederberger PFS tesisi, geçtiğimiz yıllarda küresel bir oyuncu konumuna gelmiştir ve birinci kalitede taşlama, polisaj, süperfiniş, fırçalama ve çapak alma konusunda yüksek değerli makine ve sistemlerin uzun süredir pazar lideri ve önemli üreticisidir. Makinelerin teknik çözümleri ve donanımları, farklı geometrik şekildeki iş parçaları ve yüzeyler için en yüksek kalitede yüksek performans sunar. Pnömatik kumandalı, birbirini izleyen mekanik talaş kaldırma sayesinde, metalden veya diğer malzemelerden yapılmış iş parçaları ve yüzeyler işlenebilir.

Loeser / Niederberger firmasının hassas finiş çözümleri, mevcut ana teknolojilerin kalıcı olarak geliştirilmesi, mevcut ve güvenilir olarak çalışan makine teknolojilerine yatırım yapılmasına, randımanlı yeni tesislerin geliştirilmesine ve hızlı bir şekilde müşteride kullanılmasına izin vermektedir.

Bunun ötesinde, Loeser GmbH / Niederberger PFS firması sertleştirme tesisleri ve geçişli krom kaplama sistemleri kapsamında yeni teknolojiler tasarlamaktadır. Böylece çubukların ve boruların yüzey optimizasyonu sektöründe dünya çapında tek sunucudur. Aşağıda sunulan teknolojiler tek bir elden çıkmaktadır:

 • Geçişli sertleştirme tesisleri
 • Krom kaplama öncesi geçişli bant zımparalama
 • Geçişli krom kaplama
 • Krom kaplanmış silindirlerin geçişli polisaj sistemi
 • Balmumu ile geçişli mühürleme yöntemi

Loeser / Niederberger PFS firması böyle karmaşık tesisleri çoktandır yaparak teslim ettiğini ispat etmiştir. Sanayi için 75 yıldır makine ve tesis üreten Loeser / Niederberger PFS firması, hassas finiş çözümleri, mevcut ana teknolojilerin kalıcı olarak geliştirilmesi, mevcut ve güvenilir olarak çalışan makine teknolojilerine yatırım yapılmasına, randımanlı yeni tesislerin geliştirilmesine ve hızlı bir şekilde müşteride kullanılmasına izin vermektedir.

Loeser / Niederberger PFS firması kendisinin üretmediği sistem bileşenlerini küresel çalışan ve yüksek kalitenin yanı sıra “yerinde” hızlı servis yapabilen tedarikçilerle çalışmaktadır.

Aşağıda “Çıkış malzemesinden” bitmiş ürüne kadar “Loeser tekniğinin” işlem akışı örnekler şeklinde gösterilmektedir.

Yenilikçi geçişli krom kaplama tesisleri

 

Geçişli krom kaplama teknolojisinin gelişmesi, LOESER / Niederberger PFS firması için silindirik iş parçalarının yüzey optimizasyonu konusunda ürün paletini tamamlamak için çok önemli bir adımdı. Geçişli krom kaplama yöntemi, silindirik iş parçalarının yüzeyini bir elektro-kimyasal proses içerisinde galvanik bir krom tabakası ile mühürlemek için kullanılmaktadır. Bu arada kromik asit yağmurlama sistemi ile iş parçasına getirilmektedir.

Krom kaplama mekanik olarak hassas uygulamalar için olan iş parçalarında kullanılmaktadır. LOESER / Niederberger PFS’nin geçişli krom kaplama sistemi krom kaplama işlemi yeterlilik ve ekonomi üzerine düzenlenmiştir. İş parçasına kaplanan krom tabakasının kalınlığı birkaç yüzde ve ondalık milimetre mertebesindedir.

Krom kaplamanın niteliksel sonucu etkili olarak iş parçasının yüzey kalitesine bağlıdır. Bu nedenle krom kaplama işleminden önce iş parçasının yüzeyine mutlaka hassas polisaj yapılmalıdır.

Bilinen krom kaplama yönteminde iş parçaları içi kromik asitle doldurulmuş bir tanka daldırılır. Tankın içinde, bir doğrultucunun artı kutbuna bağlanmış olan kurşun anotlar bulunmaktadır. Daldırılan iş parçaları eksi kutup ile birleştirilir. Bu sistemin dezavantajları şunlardır:

 • Alan çizgilerinin dağılımına göre, iş parçasının akım öncelikli yerlerinde kuvvetli bir krom tabakası meydana gelir. Bu krom kalınlığını kontrol etmek çok zordur. Burada oluşan krom tabakası tüm iş parçası yüzeyinde eşit şekilde dağılmaz ve böylece iş parçasına daha sonra ilave işlemler gereklidir.
 • Tankın dolumu için büyük miktarlarda kromik asit gereklidir (birçok 10000 litreye kadar).
 • İş parçaları tanktan çıkartılırken kromik asit dışarı çıkabilir.
 • Kişilere ve çevreye zarar vermemek için, kromik asit mutlaka yüksek güvenlik kurallarına göre kullanılmalıdır.
 • Kromik asit kullanımı için resmi izin gereklidir.

Yeni bir teknolojinin geliştirilmesindeki hedef şöyle idi:

 • Tüm iş parçası yüzeyinde homojen bir krom tabakası elde etmek (ürün kalitesi).
 • Gerekli kromik asit miktarını azaltmak (çevre koruma).

LOESER / Niederberger PFS firması tarafından geliştirilen geçişli krom kaplama sistemi problemleri uygun şekilde çözer.

Şema: Bir geçişli krom kaplama sistemine bakış

Sistemimizin kromik asit tankı yaklaşık 4000 litredir. Tanktaki (B) kurşun anotlar (G) artı kutupla, iş parçaları (A) ise doğrultucunun eksi kutbu ile bağlantılıdır. Makinenin içinden geçiş sırasında düzenli dönüş ve öteleme, kromik asit yağmuruna tutulan iş parçasının toplam yüzeyinde homojen ve düzgün bir krom tabakası oluşur. Krom tabakasının kalınlığı iş parçasının düzenli dönüş ve ötelemesi üzerinden ayarlanır (Bkz. Grafik 1).

Grafik 1
A: İş parçası | B: Kromik asit banyosu | C: Davlumbaz | D:Çıkış kanalı | E: Kuru hava | F: Katotlar | G: Anotlar
 

LOESER teknolojisi aşağıdaki önemli avantajları sunar:

 • Tüm iş parçası yüzeyine sabit tabaka kalınlığı veren çok homojen bir krom tabakası elde edilir.
 • Yüksek ve tekrarlanabilir ürün kalitesi.
 • Nispeten az kromik asit gereklidir; böylece üretim masrafları ve çevre kirliliği az olur.

Geçişli krom kaplama sistemimizde aynı çaptaki birçok iş parçası paralel olarak kaplanabilir. Standart sistemler 20 mm ile 70mm ya da 70 mm ile 150 mm arasında iş parçası çaplarıyla çalışmaktadır. Kaplanan krom tabakasının kalınlığı 10  μm ile 50 μm arasındadır.

İş parçasının krom kaplamasından sonra, krom tabakasının gerginliğini almak için bir ince zımparalama işlemi devreye girer.

Krom kaplama işlemi sonunda iş parçası yüzeyinin balmumu yardımıyla mühürlenmesi ile sona erer.